• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 "ฟ้า-ชมพูเกมส์"

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 "ฟ้า-ชมพูเกมส์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 "ฟ้า-ชมพูเกมส์" ซึ่งัจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื้่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬา เสริมสร้างสุขภาพให้แข่งแรง ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัชรวิทยา โดยมีการแข่งขันกีฬา ดังนี้

  • ฟุตบอล
  • วอลเล่ย์บอล
  • บาสเตบอล
  • เทเบิ้นเทนนิส
  • เซปัคตระกร้อ
  • เปตอง
  • วุ๊ดบอล
  • กรีฑา

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates