• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ กรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ กรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา Education Management Information system : EMIS

ดร.ชนะ สุ่มมาตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ กรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา Education Management Information system : EMIS โดยมีหัวหน้างานพัสดุ และงานเว็บซต์โรงเรียนในสังกัด สพม. 41 จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ณ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน อาคารวัชเรนทร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates