• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการ สสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการ สสวท.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

นักเรียนโครงการ สสวท.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาซี เบื้องต้น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates