• arai1.jpg
 

การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

เฉพาะ ม. 4 เท่านั้น

 

ข้อสอบ เก็บคะแนนระหว่างภาค  รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำนเร็จรูป (CMS) รหัส ง30227 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

ใบงานที่ 1 เก็บคะแนน รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำนเร็จรูป (CMS) รหัส ง30227 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

ใบงานที่ 2  เก็บคะแนน รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ฯ (CMS) รหัส ง30227 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

เฉพาะ ม. 1 เท่านั้น

 

 

 

สอบซ่อม รายวิชาการโปรแกมเบื้องต้น ง20245 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

 

 

 

 

เฉพาะ ม. 3 เท่านั้น

 

 

 

 

เฉพาะ ม. 3 เท่านั้น

 

 

 

แบวฝึกหัดเก็บคะแนนครั้งที่ 1 รายวิชาเทคโนโลยี3 ง23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 

 

แบบฝึกหัด (ถูก-ผิด) ครั้งที่ 2 รายวิชาเทคโนโลยี3 ง23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 

 

ส่งงาน โครงงาน ม. 3/1 ปีการศึกษา 2558

 
Copyright © 2017 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates