• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

การประชุมสานเสวนาการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของสถานศึกษา ศตวรรษที่ 21

การประชุมสานเสวนาการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของสถานศึกษา ศตวรรษที่ 21

นายคำพอง สมศรีสุข รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการประชุมสานเสวนาการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของสถานศึกษา ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวัชรวิทยา โดยมีนายจำนง  อินทพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการประชุม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วน ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียวัชรวิทยา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัชรวิทยา สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัชรวิทยา คณผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมสานเสวนา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมพูลเขียว อาคารวัชรปาณี

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates