• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กิจกรรมค่ายปฏิบัติการเคมี ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายจำนง อินทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ

Read more: กิจกรรมค่ายปฏิบัติการเคมี ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการ สสวท.

โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการ สสวท.

Read more: กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการ สสวท.

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates