• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

Display # 
Title Author Hits
ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ Written by Srisakul 51
แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา2561 Written by Srisakul 74
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน Written by Srisakul 97
กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน Written by Srisakul 97
ระบบเช็คเวลาการเข้าเรียน Watcharawittaya Student Attendance Check Written by Super User 270
ระเบียบการและกำหนดการสอบโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561 Written by surasak 1541
แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้ผ้าหรือโบว์รัดผมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 319
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 Written by surasak 405
นักเรียนคนเก่ง Written by Srisakul 404
สรุปกิจกรรม ครบรอบ 4 ทศวรรษ วัชรวิทยา Written by Srisakul 510
ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 6326
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมนาทางวิชาการ "๔ ทศวรรษ วัชรวิทยา" Written by surasak 1089
กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ Written by surasak 1477
ประกาศนโยบายโรงเรียนวัชรวิทยาเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2560 Written by surasak 385
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 3080
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 4033
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 1629
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 2981
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 1759
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 5340
เอกสารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี Written by surasak 481
สรุปผลการประเมินผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 374
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 2512
งานประกันคุณภาพ Written by Srisakul 673
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 4050
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 449
กิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 266
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ประจำปีการศึกษา 2561 Written by surasak 5106
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่ห้องสอบตามโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 3602
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 625

Subcategories

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates