• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การประยุกต์ของสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  การประยุกต์ของสมการ  เชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ตำแหน่งครู  วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัชรวิทยา

 

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ผลงาน  : บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การประยุกต์ของสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates