กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Category: กลุ่มสาระการเรียนรู้
Published on Sunday, 03 February 2013 15:05
Written by Super User
Hits: 13918

 

นายสุรเดช  อินจันทร์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นายพิศาล  คชฤทธิ์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นายภูวดล  ยิ้มประดิษฐ์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย