กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Category: กลุ่มสาระการเรียนรู้
Published on Sunday, 03 February 2013 15:05
Written by Super User
Hits: 14744

 

นายภูวดล  ยิ้มประดิษฐ์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 

นายพิศาล  คชฤทธิ์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 

นายสุรเดช  อินจันทร์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ