• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายภูวดล  ยิ้มประดิษฐ์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 

นายพิศาล  คชฤทธิ์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 

นายสุรเดช  อินจันทร์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 
 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates