กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Category: กลุ่มสาระการเรียนรู้
Published on Sunday, 03 February 2013 15:08
Written by Super User
Hits: 12971

สาขาวิชาศิลปะ

นางสาวสุกันญา ภุมมา

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ-

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายสุดใจ จารุจิต์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

   

นายเอกลักษณ์ ผลพระ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

   

สาขาวิชาดนตรี

นายไพโรจน์ ยิ่งคิด

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวพรพัสนันท์  พุ่มเจริญ

ตำแหน่งครูผู้ช่วยนายเกรียงศักดิ์  สิริพรชัยกุล

ตำแหน่งพนักงานราชการ