• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพรพัสนันท์  พุ่มเจริญ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายสุดใจ จารุจิต์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาขา ศิลปะ

นายเอกลักษณ์ ผลพระ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวณัฏธญาน์ ภุมมา

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 
สาขา ดนตรี

นายไพโรจน์ ยิ่งคิด

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายอัษฎาวุธ อำนวย

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates