กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Category: กลุ่มสาระการเรียนรู้
Published on Sunday, 03 February 2013 15:17
Written by Super User
Hits: 13660

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี

นางสาวศศิธร  ตระกูลพานิชย์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นายแสงทอง น้อยเกิด

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี

 

กิจกรรมแนะแนว

นางเพลินใจ ประสารศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานแนะแนว

 

นางมาลินี อินจันทร์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวีรวรรณ ไพรสิงห์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ