• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

 

งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ

 

กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูวัชรวิทยา “รวมพลคนทำสื่อ”  วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates