• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

แบบส่งสื่อ

แบบส่งสื่อการสอน

Read more: แบบส่งสื่อ

งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูวัชรวิทยา “รวมพลคนทำสื่อ”  วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


 


 

รู้ให้เป็นเรื่องกับครูภีมพล

Computer Classroom

วิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูอ้อย

คณิตศาสตร์แนวใหม่

เรียนภาษาไทยไปกับครูจูน

 


 

Read more: งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ

เว็บไซด์คณาจารย์โรงเรียนวัชรวิทยา>>เว็บไซต์ครูปริญญา  วิชัย (ปริญญา..ครูคอม)
     เว็บสอน
การสร้างภาพเคลื่อนไหว  การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ฯลฯ

>>เว็บไซต์ครูสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์)
    เว็บสอน
การโปรแกรมเบื้องต้น  การสร้างเว็บไซต์ด้วยเโปรแกรมสำเร็จรูป (CMS) ฯลฯ

>>เว็บไซต์ครูชาตรี  ศรีม่วงวงศ์ (ห้องเรียนฟิสิกส์)
    เว็บ
การสอนฟิสิกส์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 >>เว็บไซต์ครูชวลิต เรือนจรัสศรี (ห้องเรียนคณิตศาสตร์..ครูหลี่)
    
เว็บการสอนคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

>>เว็บไซต์ครูศรีสกุล วิบูลย์วงศรี (ห้องเรียนIndepentdent Study : IS)
    
เว็บสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

>>เว็บไซต์ครูสุรพงษ์  กล่ำบุตร (มุมภาษาไทยเรียนได้ทุกที่)
   
อย่าให้ความรู้ถูกจำกัดแค่ในห้องเรียน วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   

   

 

    

   

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates