วันที่ 14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัชรวิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมปูชาวัชราจารย์

เพื่อเป็นเกียรติแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563จำนวน 7 ท่าน ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://drive.google.com/drive/folders/11XSXmZa1UplEQiXcjZllg9j20m61iEAi