ตามรายละเอียดที่แนบมาตามปุ่มเมนูด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร :

ช่วงเวลา 09.00 - 10.00 น.

[ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/1 (เพิ่มเติม)]

[ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/2]

[ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/3]

 

ช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น.

[ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/4]

[ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/5]

[ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/6]