กิจกรรมมอบเกียรติบัตรPre M.1 & M.4  ให้กับนักเรียนที่มีคะแนนTop10

โรงเรียนวัชรวิทยาจัดกิจกรรมมอบรางวัลบัตร Pre M.1 & M.4
ให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 10 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องประชุมพูลเขียวโรงเรียนวัชรวิทยา