โครงการเติมความรู้เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

 หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร และ มหาวิทยาหอการค้าไทย
จัดโครงการเติมความรู้เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 
โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดงานในครั้งนี้
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา