ขอแสดงความยินดีรับรางวัลเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2563

ผลงาน "เครื่องผัดกระเพรา Machine" ของโรงเรียนวัชรวิทยา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เนื่อง
ในวันนักประดิษฐ์ 2563“ 
ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพฯ