กิจกรรมเข้าค่ายพักลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2563 

โรงเรียนวัชรวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืนประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://photos.app.goo.gl/47SHa1hMNJH3QBBk7