กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)จัดกิจกรรมตรุษจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรมวันตรุษจีนวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://photos.app.goo.gl/d4gLidwcrea8ZYCs7