กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563

ห้องสมุดโรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562 โดยจัดระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา