งานปีใหม่ 2563 

บรรยากาศงานช่วงเช้า-กลางวันของครู บุคลากรและนักเรียน

บรรยากาศงานกลางคืนของครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน