ติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร 2563

ติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร 
ระหว่างวันที่ 18 -19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัชรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชร