ค่ายค่านิยม ๑๒ประการ " เยาวชนหัวใจเข้มแข็ง "

 เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 3 การจัดกิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ
"เยาวชนหัวใจเข้มแข็ง" (อนาคตอยู่ในมือเรา)
ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมปีที่ 3
วันที่ 8 ธันวาคม 2562