การแข่งขันกีฬา-กีฑาภายใน ฟ้าชมพูเกมส์ 2562 โรงเรียนวัชรวิทยา

โรงเรียนวัชรวิทยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ฟ้าชมพูเกมส์ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา