การวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

 คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัชรวิทยา
ร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงเรียนวัชรวิทยา