วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา และนายชิตพล เพชรวารี ร่วมเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ ณ ห้องพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา