อาจารย์
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระสำคัญภาษาต่างประเทศ
 
สาขาภาษาอังกฤษ

นายชูชาติโดร ณ
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางสาวนันทวัญใยยวง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางชลธิชาตรงสกุล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุษณีสร้อยเพ็ชร
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางชนิศาจิระเดชประเสริฐ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางปานจันทร์ภูวิชิต
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นายมั่นชัยไม้หอม
ตำแหน่งครู

นายพงศธรเชียงสีทอง
ตำแหน่งครู

นางสาวเจนจิรา จินดากุลย์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สาขาภาษาจีน

นางสาวญาดาสงฆ์วัฒนะ
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางสาวกาญจนาสายทอง
ตำแหน่งครู

นางสาวสุภาภัทรเดร์กระรติ์คีรี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
นายจิรายุวงษ์สุตา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง