กลุ่มบริหารงานวิชาการ

Category: Uncategorised
Published on Wednesday, 18 July 2018 08:13
Written by surasak
Hits: 2104

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา

 

ระบบ ICT สำหรับครูผู้สอน

 

ระบบเช็คเวลาการเข้าเรียน  Watcharawittaya Student Attendance Check

 

 


 

ระบบ ICT สำหรับนักเรียน

 

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม/ชมรม  (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

 

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้