• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา

 

ระบบ ICT สำหรับครูผู้สอน

 

ระบบเช็คเวลาการเข้าเรียน  Watcharawittaya Student Attendance Check

 

 


 

ระบบ ICT สำหรับนักเรียน

 

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม/ชมรม  (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

 

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates