• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 เอกสารการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบุคคลากร

             1.  ใบรายชื่อครูและบุคลากร 

                    1.1 ใบรายชื่อครูและบุคลากร (ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562)

             2.  ใบลา

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates