• banner5.jpg
 • banner6.jpg
 • banner7.jpg
 • banner8.jpg
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ชนะเลิศอันดับ …

02-02-2016 Hits:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.กับYFU สหพันธ์รัฐสาธารณรัฐเยอรมัน ประจำปี 2559

นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.กับYFU สหพันธ์รัฐสาธารณรัฐเยอรมัน ประจำปี 2559

Read more

ประกาศผลการสอบแข่งขัน โครงการวัชรวิทยา P…

29-01-2016 Hits:811 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบแข่งขัน โครงการวัชรวิทยา Pre-M4 ปีการศีกษา 2559

ประกาศผลการสอบแข่งขัน โครงการวัชรวิทยา Pre-M4 ปีการศีกษา 2559

Read more

ประกาศผลการสอบแข่งขัน โครงการวัชรวิทยา P…

29-01-2016 Hits:2454 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบแข่งขัน โครงการวัชรวิทยา Pre-M1 ปีการศีกษา 2559

ประกาศผลการสอบแข่งขัน โครงการวัชรวิทยา Pre-M1 ปีการศีกษา 2559

Read more

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว…

29-01-2016 Hits:111 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว O-NET ม.6) ปีการศึกษา 2558

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว O-NET ม.6) ปีการศึกษา 2558

Read more

กิจกรรมค่ายพุทธบุตรเพื่อส่งเสริมให้นักเร…

28-01-2016 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

กิจกรรมค่ายพุทธบุตรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศีลธรรม จริยธรรมที่ดี ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมค่ายพุทธบุตรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศีลธรรม จริยธรรมที่ดี ประจำปีการศึกษา 2558

Read more

รายงานผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา…

27-01-2016 Hits:266 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

รายงานผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช…

26-01-2016 Hits:677 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำภาคเรียนที่…

26-01-2016 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Read more

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นม…

22-01-2016 Hits:130 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการวัชรวิ…

20-01-2016 Hits:1628 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & Pre M4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & Pre M4 ปีการศึกษา 2559

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา…

18-01-2016 Hits:252 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบติดโควต้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2559 จำนวน 69 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบติดโควต้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2559  จำนวน 69 คน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา…

18-01-2016 Hits:179 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบติดโควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 จำนวน 21 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบติดโควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559  จำนวน 21 คน

Read more

กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำป…

13-01-2016 Hits:91 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558

Read more

กิจกรรมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี…

08-01-2016 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

กิจกรรมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครูและบุคลากร ประจำปี 2559

กิจกรรมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครูและบุคลากร ประจำปี 2559

Read more

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2558

25-12-2015 Hits:183 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2558

กิจกรรมวันคริสต์มาส  ประจำปี 2558

Read more

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที…

25-12-2015 Hits:121 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๔๑ "สพม.๔๑ เกมส์" ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๔๑ "สพม.๔๑ เกมส์" ประจำปี ๒๕๕๘

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิ…

23-12-2015 Hits:88 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Read more

กิจกรรมค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-…

20-12-2015 Hits:216 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

กิจกรรมค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัชรวิทยา

กิจกรรมค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 …

25-10-2015 Hits:2655 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   ดาวน์โหลดเอกสาร  :    

Read more

บัญชีรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการ…

23-10-2015 Hits:1828 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

บัญชีรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

บัญชีรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Read more

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายจำนง  อินทพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

 

นางสิริวรรณ  ตันติสันติสม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

นายวืเชียร  ยอดนิล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 

ดร.สุรพล  พิมพ์สอน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

นายประหยัด  สิริกรรณะ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 

 

นายแสน  ถอสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการ

 

 

 

นายสุนทร  บุญมี

หัวหน้ากลุุ่มงานนโยบายและแผน

 

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอน แบบสหศึกษา โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2521ในระยะแรกได้ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดคูยาง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นสถานที่เรียน โดยมีนายสมรวม พูลเขียว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคูยาง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัชรวิทยา อีกตำแหน่งหนึ่งได้รับโอนนักเรียนมัธยมศึกษามัธยมศึกษาออกจากโรงเรียนวัดคูยาง จำนวนนักเรียน 580 คน ครู- อาจารย์ 17 คน ภารโรง 2 คน โรงเรียนวัชรวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนเทศบาล 2 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร มีเนื้อที่ทั้งหมด 44 ไร่ 1 งาน 83 7/10 ตารางวา
พ.ศ. 2522 กรมสามัญศึกษา ได้จัดหาที่ดิน จำนวน 44 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงเรียนวัชรวิทยา โดยมีผู้บริจาคที่ดินจำนวน 20 ไร่ คือ นางชะอุ้ม มาลีน้อย 15 ไร นายปิยะ เพชรพรรณ 5 ไร่ สมทบกับบริษัทกำแพงเพชรค้าไม้จำกัด โดย นายสุเทพ จันทราวิโรจน์ จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 25 ไร่ และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว แบบ 204 จำนวน 8 ห้องเรียน ในปีนี้โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียนเป็น 8 - 6 /5 - 3 รวม 22 ห้องเรียน นักเรียน 839 คน
พ.ศ. 2523 ได้ย้ายนักเรียนจำนวน 26 ห้องเรียน นักเรียน 891 คน จากโรงเรียนวัดคูยาง มาเรียนในสถานที่ตั้งโรงเรียนวัชรวิทยาในปัจจุบัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2523 และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราวแบบโครงเหล็กถอดได้จำนวน 18 ห้องเรียน บ้านพักครูแบบ 202 ก จำนวน 1 หลัง และห้องน้ำ - ห้องส้วม จำนวน 3 หลัง เนื่องจากอาคารเรียนไม่เพียงพอทางโรงเรียนจึงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 6 ห้องเรียน ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 1 หลัง โดยใช้เงินบำรุงการศึกษาก่อสร้างอาคารดังกล่าว และ เงินบริจาคเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บน้ำฝน 2 บ่อ
พ.ศ. 2524 ปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ฉะนั้นจึงจัดชั้นเรียนเป็น 8 - 8 - 6 / 2 - 2 รวม 26 ห้องเรียน มีนักเรียน 959 คน ครูอาจารย์ 57 คน ภารโรง 8 คน
พ.ศ. 2580 โรงเรียนได้จัดชั้นเรียนเป็น 7 - 7 - 7 / 4 - 4 - 4 รวม 33 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,136 คน
พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้จัดชั้นเรียนเป็น 7 - 7 - 6 / 3 - 4 - 3 รวม 30 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,035 คน ในปีการศึกษานี้กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุงปี 2529) จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 7 - 7 - 7 / 2 - 3 - 3 รวม 29 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 977 คน ในปีการศึกษานี้กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักภารโรง/ 32 จำนวน 1 หลัง
ในปีการศึกษานี้ ผอ. สมรวม พลูเขียว ครบเกษียนอายุราชการในเดือน ตุลาคม และมี ผอ. บุญเพ็ญ ทองช่วย มารับตำแหน่งแทน
พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้จัดชั้นเรียนเป็น 7 - 7 - 6 / 2 - 2 - 2 รวม 26 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 957 คน
พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้จัดจัดเรียนเป็น 8 - 7 - 7 / 2 - 2 - 2 รวม 28 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,023 คน ในปีการศึกษานี้ ท่าน ผอ. บุญเพ็ญ ทองช่วย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ. น่าน และท่าน ผอ. สมพล ตันติสันติสม มาดำรงตำแหน่งแทน พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10 - 9 - 7 / 4 - 1 - 1 รวม 32 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,253 คน
พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10 - 9 - 7 / 4 - 1 - 1 รวม 32 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,253 คน
พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 9 - 10 - 9 / 4 - 4 - 2 รวม 38 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,406 คน ในปีการศึกษานี้ ท่าน ผอ. สมพล ตันติสันติสม ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดตาก และท่าน ผอ.สมปอง สมนักพงษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยาแทน
พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10 - 8 -9 - / 4 - 4 - 4 รวม 39 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,477 คน
พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10 - 9 - 8 / 4 - 4 - 3 รวม 38 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,521 คน มีครู - อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ 71 คน นักการภารโรง - ยาม รวม 9 คน
พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 9 - 10 - 9 / 4 - 4 - 4 รวม 40 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,518 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 75 คน นักการภารโรง - ยาม รวม 9 คน
พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 8-8-10/4-4-4 รวม 38 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1432 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 74คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน
พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 8-8-8/4/4/4 รวม 36 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1287 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 75 คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน
พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 8-8-8/4-4-4 รวม 36 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1227 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 74 คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน
พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-10-9 / 4-4-3 รวม 40 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1,321 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 69 คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน ในปีการศึกษานี้ ท่าน ผอ. สมปอง สมนักพงษ์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และท่าน ผอ.อำนวย อภิชาติตรากูล ย้ายจากโรงเรียนขาณุวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวัชรวิทยาแทน
. พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-8-8 / 4-4-4 รวม 38 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1394 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 66 คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน ในปีการศึกษานี้ มีผู้ช่วยผู้อำนวยการอำนวย วิเชียร ยอดนิล ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการ วิทยาคม และท่านอาจารย์ลักษณา จงมีความสุข ย้ายจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งแทน
. พ.ศ.2546 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-8-8/4-4-4 รวม 38 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1,484 คน มีครู-อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ 64 คน นักการภารโรง-ยาม 6 คน โดยในปีการศึกษานี้โรงเรียนวัชรวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีอาจารย์ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น 1 ท่าน คือ นางต้องตา ไชยเสือ และ มีอาจารย์ย้ายมา 1 ท่าน คือ นางสาวนาฏสุดา สุขมาก มีนักการภารโรงจำนวน 2 คน ที่เกษียรอายุ คือ นายดำรง คงรัตน์ และนายเฉลียว จงชานะสิทโธ
พ.ศ.2547 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-9-8/3-3-3 รวม 36 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,452 คน มีครู-อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 54 คน นักการภารโรง-ยาม จำนวน 6 คน โดยในปีการศึกษานี้โรงเรียนวัชรวิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และในปีนี้โรงเรียนวัชรวิทยา มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการทั้งหมด 14 คน และมีผู้ช่วยฝ่ายปกครองย้ายกลับมา 1 ท่านคือ รองวิเชียร ยอดนิล และได้มีอาจารย์ใหม่ย้ายมาช่วยราชการ 1 ท่าน สอนวิทยาศาสตร์ มีครูจ้างสอนพิเศษ เพิ่ม 5 คน และในเดือน ธันวาคม นี้มีครูที่สอบบรรจุได้มาอีก 2 คน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ คือ นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ และนางสาวโชติชญาน์ ไร่นุ่น มีอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 3 คน คือ Mr.Adian D. Fairlie ,Mr.Gregory J.Ferebee และMrs.Juliet P.Siaka
พ.ศ.2548 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-10-10/5-4-4 รวม 43 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,662 คน มีครู- อาจารย์ ปฎิบัติหน้าที่จำนวน 56 คน นักการภารโรง-ยาม-คนขับรถ จำนวน 6 คน โดยในปีการศึกษานี้โรงเรียนวัชรวิทยามีอาจารย์ย้ายมา จำนวน 2 คน คือ นางศุภชลา เพชรแกมทอง และนายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ มีอาจารย์ต่างประเทศ จำนวน 5 คน คือ Mr.Oleg Gaponov ,Mr.Ross Desmeond Waters และMr.Pablo Guadalix

สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราโรงเรียน


เป็นรูปวชิราวุธล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียนและปรัชญาโรงเรียน
วชิราวุธ คือ อาวุธของพระอินทร์ เป็นรูปตรีสามง่าม ซึ่งแทนสายฟ้าฟาด บังเกิดเป็นแสงสว่างอันเจิดจ้า เปรียบเสมือน ความรู้คือแสงสว่างแห่งปัญญา เราชาววัชรวิทยาจึงเป็นผู้มีปัญญาแข็งแกร่งประดุจเพชร

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน


พระพุทธวิสุทธิโมลี ศรีวัชรินทร์
: พระพุทธ "วิสุทธิโมลี ศรีวัชรินทร์" เป็นชื่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ซึ่งพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ปธ.9. ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ มอบให้โรงเรียนวัชรวิทยาในสัมยที่นายสมรวม พูลเขียว ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ และกระทำพิธีเบิกพระเนตร ณ วัดโอรสาราม กรุงเทพมหานคร องค์พระมีขนาดส่วนสูง 2.50 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ซึ่งเรียกว่า "หลวงพ่อวัชระ" และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาววัชรวิทยาทุกคน

 

สีประจำโรงเรียน

 


สีฟ้า
เป็นสีประจำวันเกิดโรงเรียน คือ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2521
หมายถึง ความร่วมเย็น กว้างขวาง สูงส่ง และกว้างไกล


สีชมพู เป็นสีคู่มิตรกับสีฟ้า หมายถึง ความรัก สุภาพ บริสุทธิ์
และนุ่มนวล

 

ตันไม้ประจำโรงเรียน

ต้นเฟื่องฟ้า

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ/โครงการ

 

วิสัยทัศน์

  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  โดยการจัดการเรียนรู้

  การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

 

  

พันธกิจ

 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ.และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล
 3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ โดยเน้นหลักการกระจายอำนาจสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

เป้าประสงค์

 

 1. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ.และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล
 3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 4. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน

 

 

กลยุทธ์

 

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
 2. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
 3. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 4. ชุมชนเข้มแข็งโรงเรียนก้าวไกล

 

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

 โครงการ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้สุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 โครงการ1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

 โครงการ1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 โครงการ1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความ สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล

 โครงการ1.5พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 โครงการ1.6  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 โครงการ1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด

  

กลยุทธ์ที่ 2  ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

 โครงการ 2.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูสู่มาตรฐานสากลให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

                       ประสิทธิผล

  

กลยุทธ์ที่ 3  การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

 โครงการ3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพละเกิดประสิทธิผล

โครงการ 3.2 พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

โครงการ 3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มี  การจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

โครงการ 3.4 พัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

โครงการ 3.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

 

กลยุทธ์ที่ 4  ชุมชนเข้มแข็งโรงเรียนก้าวไกล

โครงการ 4.1  ส่งเสริม คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 โครงการ 4.2  การสร้าง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนวัชรวิทยา

เว็บไซต์โรงเรียนวัชรวิทยา เป็นเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนวัชรวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระบบงานสารสนเทศ

695112
Today
Yesterday
This Week
This Year
This Month
Last Month
All days
539
347
3724
685448
2791
24039
695112

Your IP: 122.154.164.89
Server Time: 2016-02-05 23:57:06
 
Copyright © 2016 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates