Christmas day

19-12-2019 Hits:586 srisakul - avatar srisakul

Christmas day 2019 Read more

โครงการเติมความรู้เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

 หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร และ มหาวิทยาหอการค้าไทย
จัดโครงการเติมความรู้เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 
โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดงานในครั้งนี้
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

ดร.ไพชยนต์  ศรีม่วง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา