ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียน

ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัชรวิทยา ดังนี้


1. นางสาววราภรณ์ ศรีโพธิ์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเภทเด็กและเยาวชน จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร


2.นายขวัญมงคล เงินเมือง ได้รับเกียรติบัตร ได้รับการชมเชยให้เป็นเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี พ.ศ.2562 
และทุนการศึกษา จำนวน1,000 บาท จาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


3.นางสาวไอยกูล คำแปงคำ ได้รับเกียรติบัตร ได้รับการชมเชยให้เป็นเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี พ.ศ.2562 
และทุนการศึกษา จำนวน1,000 บาทจาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ปัจฉิมนิเทศ ม.6

18-02-2020 Hits:109 srisakul - avatar srisakul

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 Read more

กิจกรรมมอบเกี…

15-02-2020 Hits:102 srisakul - avatar srisakul

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรPre M.1 & M.4  ให้กับนักเรียนที่มีคะแนนTop10 Read more

กิจกรรมอบรมขั…

12-02-2020 Hits:136 srisakul - avatar srisakul

โรงเรียนวัชรวิทยาจัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ 1เพื่อให้นักเรียนที่สนใจทำใบขับขี่เข้ารับการอบรมและทดสอบขับ Read more

ค่ายพัฒนาทักษ…

12-02-2020 Hits:134 srisakul - avatar srisakul

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Read more

เติมเต็มความร…

07-02-2020 Hits:118 srisakul - avatar srisakul

โครงการเติมความรู้เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 Read more

แสดงความยินดี

07-02-2020 Hits:214 srisakul - avatar srisakul

ขอแสดงความยินดีรับรางวัลเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2563 Read more

ค่ายลูกเสือ

27-01-2020 Hits:84 teerawit - avatar teerawit

  กิจกรรมเข้าค่ายพักลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2563  Read more

วันตรุษจีน

22-01-2020 Hits:211 teerawit - avatar teerawit

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)จัดกิจกรรมตรุษจีน Read more

ผลการคัดเลือก

21-01-2020 Hits:1169 srisakul - avatar srisakul

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้นำนวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 Read more

สัปดาห์ห้องสม…

20-01-2020 Hits:172 srisakul - avatar srisakul

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563 Read more

จิตอาสา

11-01-2020 Hits:301 srisakul - avatar srisakul

คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาเข้ารับสิ่งของพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา  Read more

ประกาศโรงเรีย…

05-01-2020 Hits:1251 Super User - avatar Super User

ประกาศโรงเรียนวัชรวิทยา เรื่อง โครงการวัชรวิทยา Pre M.1 & M.4 ประจำปีการศึกษา 2563 Read more

Error: No articles to display

ดร.ไพยชนต์ ศรีม่วง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา