• arai1.jpg
  • banner003.jpg
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับ…

04-04-2017 Hits:2700 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ เพ…

30-03-2017 Hits:1757 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ…

30-03-2017 Hits:2325 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ …

28-03-2017 Hits:1305 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษา…

27-03-2017 Hits:590 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อใ…

08-03-2017 Hits:4967 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อร…

01-03-2017 Hits:1505 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

Read more

เตรียมตัวสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6…

06-02-2017 Hits:276 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

เตรียมตัวสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2560

เตรียมตัวสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2560

Read more

ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการวัชรวิทยา Pr…

27-01-2017 Hits:4208 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการวัชรวิทยา Pre M.1 & M.4 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการวัชรวิทยา Pre M.1 & M.4 ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระด…

26-01-2017 Hits:7270 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนนวัชรวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระบบงานสารสนเทศ

 

 
Copyright © 2017 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates