• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

Login Form

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 …

14-05-2018 Hits:1303 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมนาทางวิชาการ …

10-05-2018 Hits:838 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมนาทางวิชาการ "๔ ทศวรรษ วัชรวิทยา"

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมนาทางวิชาการ "๔ ทศวรรษ วัชรวิทยา"

Read more

กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

29-04-2018 Hits:1087 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

Read more

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป…

16-04-2018 Hits:2625 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช…

02-04-2018 Hits:3786 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ในเขตพื้นที่บริการและทั่วไป) ปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื…

29-03-2018 Hits:1495 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายไพชยนต์ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

ระบบงานสารสนเทศ

 

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates