• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

Login Form


ข่าวประชาสัมพันธ์

SAR2560

23-02-2018 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ Srisakul  - avatar Srisakul

SAR2560

กรอกข้อมูลแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดทำ SAR2560

Read more

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แ…

11-02-2018 Hits:1064 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

Read more

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ป…

04-02-2018 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

กิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ ประจำปีการศ…

04-02-2018 Hits:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

กิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา

กิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการวัชรวิทยา Pr…

31-01-2018 Hits:4153 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่ห้อง…

24-01-2018 Hits:3070 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่ห้องสอบตามโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่ห้องสอบตามโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ปีการศึกษา 2561

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสิริวรรณ ตันติสันติสม
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

ระบบงานสารสนเทศ

 

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates