• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

Login Form

<a href="/wr/index.php/2017-05-21-08-00-35" target="_blank

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช…

14-03-2018 Hits:3135 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

Read more

แบบส่งสื่อ

12-03-2018 Hits:138 ข่าวประชาสัมพันธ์ Srisakul  - avatar Srisakul

แบบส่งสื่อ

แบบส่งสื่อการสอน

Read more

เอกสารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามั…

12-03-2018 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

เอกสารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

เอกสารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อสร้างอนุสาวรีย์ผู้อำนวยการ สมรวม  พูลเขียว  และ ตกแต่งภายในอาคารเกียรติยศ

Read more

สรุปผลการประเมินผลงานวิจัย ปีการศึกษา 25…

06-03-2018 Hits:131 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

สรุปผลการประเมินผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการประเมินผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศ…

05-03-2018 Hits:1865 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

Read more

SAR2560

23-02-2018 Hits:222 ข่าวประชาสัมพันธ์ Srisakul  - avatar Srisakul

SAR2560

กรอกข้อมูลแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดทำ SAR2560

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสิริวรรณ ตันติสันติสม
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

ระบบงานสารสนเทศ

 

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates