หน้าแรก

 

Welcome to Job Hunting “Find the best job for you” ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆสำหรับนักเรียนที่กำลังค้นหาตนเองว่าชอบอาชีพใดและตนเองเหมาะกับอาชีพใดสามารถเข้ามาศึกษาในเว็บไซต์โลกของงานอาชีพ

แนะนำ 10 สาขาอาชีพที่เรียนมาแล้วไม่ตกงาน จากผลการสำรวจของสวนดุสิตโพล ปี 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนวนักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อ

เทคนิคการจำบัญชีง่ายๆ