หน้าแรก

สวัสดีค่ะ เว๊บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่เรื่อง เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เชื้อเพลิงซากดึงดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์   ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม