โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 
  กลับหน้าแรก    
 

เข้าสู่ระบบผู้สมัครสอบ


รหัสผ่าน   กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817