โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 
  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2019-01-18
2019-01-17
2019-01-16
2019-01-15
2019-01-14
2019-01-13
2019-01-12
2019-01-11
2019-01-10
2019-01-09
2019-01-08
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2019-01-18
2019-01-17
2019-01-16
2019-01-15
2019-01-14
2019-01-13
2019-01-12
2019-01-11
2019-01-10
2019-01-09
2019-01-08


หมดเวลารับสมัคร..ครับ

โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817