โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ระบบรายงานผลคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 

เข้าสู่ระบบ..


หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)

  

 


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817