โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบเช็คเวลาการเข้าเรียน
Watcharawittaya Student Attendance Check
  หน้าแรก (Home) เข้าสู่ระบบ (Login) ติดต่อผู้พัฒนา (Contact)  
  นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์
email : sp.surasak@gmail.com
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000    โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817